Curriculum Vitae

Janne Topping

Fuglebakken 89 Hinnerup
Janne Topping
29886494 kontakt@jannetopping.dk

Personlig information

Jeg er cand.psych., færdiguddannet fra Aarhus Universitet oktober 2017. Jeg er bosat i Hinnerup med min forlovede, mine tre børn (årgang 2011, 2013 og 2017) og vores lille hund (årgang 2015). Jeg har primært erfaring med psykiatri samt børne-og familieområdet. Men jeg elsker at lære nyt og springer gerne ud i nye kroge af psykologien!

Joberfaring

August, 2018 - Nuværende

Rådgiver

Landsforeningen for Børn og Forældre

Frivillig rådgivning af forældre, bonusforældre og andre pårørende. Rådgivningen handler om at styrke det positive samarbejde i skilsmissesager med barnets trivsel for øje. Rådgivningen stiles derfor til rådsøgende, der oplever udfordringer eller har spørgsmål ift. samlivsophør, samvær mv.

November, 2017 - November, 2018

Barsel

Barsel med mit 3. barn, Connor, født december 2017. Har barsel frem til november '18, men kan afkorte barslen ved jobmulighed, da min kæreste kan tage over.

Oktober, 2016 - Februar, 2017

Medhjælpende terapeut

Cool Kids tilpasset børn med ASF

Forskningsprojekt under psykolog Tina Kilburn i samarbejde med BUC og Angstklinikken. Erfaring med kognitiv adfærdsterapeutiske teknikker, herunder formidling og implementering heraf. Desuden erfaring med arbejdet med børn med lidelser inden for autismespektret.

Afsnittet udreder børn i alderen 7-13 med børnepsykiatriske lidelser som adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, sociale funktionsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser, angst, depression og psykoser.

September, 2015 - Februar, 2016

Rådgiver

Angstforeningen

Hjælp, rådgivning og støtte til rådsøgende med varierende former for angst. Derudover visitation til selvhjælpsgrupper samt generel psykoedukation. Primært kognitiv adfærdsterapeutisk fundament. Derfor også formidling af teknikker herudi, samt delvis erfaring med formidling af mindfulness-teknikker.

September, 2013 - Juni, 2015

Frivillig rådgiver

Center for Digital Pædagogik

Chat -og brevkasserådgiver for børn og unge. Rådgivning om og hjælp til en bred vifte af udfordringer. Kærestesorger, familieære problemstillinger, spiseforstyrrelser, psykiske lidelser, sorg og meget andet.

Uddannelse

September 2015 - Oktober 2017

Aarhus Universitet, Psykologi, Kandidat

September 2010 - Juni 2015

Aarhus Universitet, Psykologi, Bachelor

August 2006 - Juni 2009

Randers Statsskole, Studentereksamen