Curriculum Vitae

Janne Topping

Fuglebakken 89 Hinnerup
Janne Topping
29886494 kontakt@jannetopping.dk

Personlig information

Jeg er stud.cand.psych., færdiguddannet fra Aarhus Universitet medio 2017. Jeg er bosat i Hinnerup med min kæreste, mine to børn (årgang 2011 og 2013), mit bonusbarn (årgang 2009) og vores lille hund (årgang 2015). Mit interessefelt er bredt. Jeg har primært erfaring med børn og familier, men ønsker også at få mere erfaring med andre aspekter af arbejdet som psykolog.

Joberfaring

3 October, 2016 - 1 February, 2017

Medhjælpende terapeut

Cool Kids tilpasset børn med ASF

Forskningsprojekt under psykolog Tina Kilburn i samarbejde med BUC og Angstklinikken. Erfaring med kognitiv adfærdsterapeutiske teknikker, herunder formidling og implementering heraf. Desuden erfaring med arbejdet med børn med lidelser inden for autismespektret.

Afsnittet udreder børn i alderen 7-13 med børnepsykiatriske lidelser som adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, sociale funktionsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser, angst, depression og psykoser. Erfaring med og indblik i tværfaglige udredningsprocesser, psykologisk testning, psykologisk rapportskrivning og journalføring. Oplært i administrering og scoring af WISC-IV samt rapportskrivning på baggrund heraf. Oplært til administrering af TOVA og indblik i scoring heraf under supervision. Indblik i brug og tolkning af ADHD-RS og ASSQ, samt i mindre omfang indblik i BRIEF, ABAS og TEA-Ch.

1 September, 2015 - 1 February, 2016

Frivillig Angstrådgiver

Angstforeningen

Rådgivning af individer med varierende former for angst, der søger hjælp og samtale via telefonrådgivning. Derudover visitation til selvhjælpsgrupper samt generel vidensdeling. Primært kognitiv adfærdsterapeutisk fundament. Derfor også formidling af teknikker herudi, samt delvis erfaring med formidling af mindfulness-teknikker.

1 September, 2013 - 1 June, 2015

Frivillig rådgiver

Center for Digital Pædagogik

Chat -og brevkasserådgiver for børn og unge. Rådgivning om og hjælp til en bred vifte af udfordringer. Kærestesorger, familieære problemstillinger, spiseforstyrrelser, psykiske lidelser, sorg og meget andet.

1 August, 2009 - 1 September, 2010

Salgsassistent

Flying Tiger Copenhagen

Arbejdede fuldtid i et år, inden da 2 år ved siden af gymnasiet. Af relevant erfaring kan tælles ansvar for oplæring af nye medarbejdere, periodevise cheffunktioner og organisatorisk dialog med kædens ledere.

Uddannelse

September 2015 - Juni 2017

Aarhus Universitet, Psykologi, Kandidat

September 2010 - Juni 2015

Aarhus Universitet, Psykologi, Bachelor

August 2006 - Juni 2009

Randers Statsskole, Studentereksamen